เค.ซี. ปิโตรเลียม บริษัทผู้ค้าส่ง จำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมชั้นนำ ในเครือกลุ่ม เค.ซี. คอร์ปอเรชั่น จ.กาฬสินธุ์ เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการหน่วยรถ

เค.ซี. ปิโตรเลียม บริษัทผู้ค้าส่ง จำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมชั้นนำ ในเครือกลุ่ม เค.ซี. คอร์ปอเรชั่น จ.กาฬสินธุ์ เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการหน่วยรถ โดยทีมงานวีเจ้นซ์ได้เดินทาง Onsite อบรมการใช้งานโปรแกรม เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นก้าวสำคัญที่ เค.ซี. ปิโตรเลียมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการเพื่อให้เป็นผู้นำของผู้จำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมได้อย่างแท้จริง