โปรแกรมหน่วยรถสำหรับธุรกิจเครื่องปรุง น้ำปลา

บริษัท โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลา ตราหอยหลอดและตรารวมรส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Digital Disruption จึงได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ติดตั้งระบบบริหารจัดการหน่วยรถ โดย ได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม Vansale

โปรแกรมหน่วยรถสำหรับธุรกิจเครื่องปรุง น้ำปลา

บริษัท โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลา ตราหอยหลอดและตรารวมรส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ digital disruption จึงได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ติดตั้งระบบบริหารจัดการหน่วยรถ โดย ได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม ที่สำนักงานใหญ่ จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การเปลี่ยนจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น (Improve efficiency) และช่วยเพิ่มยอดขายให้เติบโต (Scale Up) อย่างยั่งยืนต่อไป