บริษัท ยูเท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้นำในตลาดผ้าตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน ม่านโปร่ง และผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทั้งในเรื่องของแฟชั่น การออกแบบ และคุณภาพ เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการหน่วยรถ VPOSZ Mobile Sale

บริษัท ยูเท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้นำในตลาดผ้าตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน ม่านโปร่ง และผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทั้งในเรื่องของแฟชั่น การออกแบบ และคุณภาพ เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการ Sales เพื่อช่วยในการรับคำสั่งซื้อ (Pre Order) จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผ่าน Mobile Application ด้วยโปรแกรม VPOSZ Mobile Sale โดยได้มีการอบรมการใช้งานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรม บริษัท ยูเท็กซ์ไทล์ จำกัด