เกี่ยวกับวีเจ้นซ์

บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด (VGENZ CO.,LTD.)  ก่อตั้งในปี พ.ศ.2553 ทุนจดทะเบียน จำนวน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยมีคุณธนัญชัย สมุหวิญญู และ คุณโสภณ สนหอม ซึ่งมีประสบการณ์การวางระบบ Enterprise Resource Planning System (ERP System) มากว่า 10 ปี ร่วมกับคุณจำเริญ นพเก้า ซึ่งอดีตเป็นหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ของบริษัทซอฟท์แวร์ของประเทศออสเตรเลีย ทั้ง 3 ท่าน ตกลงก่อตั้งบริษัท วีเจ้นซ์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ SME ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมี หลักการในการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้

 1. เน้นพัฒนา แพลตฟอร์มเป็นหลัก แม้จะใช้เวลาการพัฒนา แต่จะทำให้สามารถขยายต่อได้ง่าย
 2. ใช้ ระบบ Cloud ในการเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวก สบาย และลดปัญหาข้อมูลหาย
 3. เน้นการออกแบบโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากเกินไป
 4. ทำงานได้ถูกต้อง และถูกหลักมาตรฐานทางบัญชี
 5. มีการพัฒนาปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น

Roadmap

2553 : ก่อตั้ง บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด , พัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายตั๋วออนไลน์

2554 : ติดตั้งระบบจำหน่ายตั๋วให้กับลูกค้า เช่น งานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ , สโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี

2555  : ติดตั้งระบบตั๋วรูปแบบอื่นๆ  เช่น ระบบตั๋วสำหรับพิพิธภัณฑ์ , สโมสรฟุตบอล , Theme Park

มียอดจำหน่ายตั๋วผ่านระบบกว่า 2 ล้านใบ

Launch Program POS Retail on Cloud  สำหรับธุรกิจ Retail

2556  : Launch Program POS Medical Clinic โปรแกรมสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

ปัจจุบันมีลูกค้ามีลูกค้ากว่า 50 แบรนด์ 200 สาขาทั่วประเทศ

2557   : Launch Program Shopping Online

2559  : ได้รับการสนับสนุนจาก BOI  หมวดการพัฒนา Digital content และ Software Enterprise

2560  : Launch Program Vposz Mobile Sales โปรแกรมสำหรับธุรกิจ หน่วยรถขาย (ขายปลีก ขายส่ง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2560

2561  : ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI Level (Service – Develop) สำหรับบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์

Launch Program Food court for Android App

Launch Program Vposz Mobile Sales สำหรับธุรกิจ Vending และ ธุรกิจ Consignment

พัฒนาเชื่อมต่อกับ LINE Application เพื่อแจ้งเตือนหรือส่งรายงาน Dashboard ผ่านทาง LINE

2562  : พัฒนาระบบ Smart Office สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเชื่อมต่อกับ Application

2563  : ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มอบโปรแกรมระบบร้องทุกข์และแจ้งข่าวสารประชาชน

ทำไมต้องเลือก บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด

 1. เป็นบริษัทซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน CMMI Level 3 ด้านการพัฒนาและการให้บริการ จากสถาบัน CMMI ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับประเภทธุรกิจซอฟท์แวร์เฮ้าส์
 2. ทีมงาน มีประสบการณ์วางระบบบัญชี และระบบ ERP, MRP ทั้งในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading), ธุรกิจบริการ (Service) และธุรกิจผลิต (Manufacturing) มากว่า 18 ปี มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาในการกำหนดขอบเขตและการทำงานที่รับส่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง
 3. บริษัท ฯ กำหนดให้ ระบบ Mobile Sales เป็นผลิตภัณฑ์หลักอันดับ 1 (Flagship) นั่นคือ บริษัทพร้อมที่จะทุ่มทรัพยากรเพื่อวิจัยและพัฒนาให้โปรแกรมมีความสามารถมากขึ้นไปเรื่อยๆ
 4. แผนที่จะพัฒนาต่อไป เช่น การทำระบบ CRM ผ่านไลน์ เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น ต่างๆ ให้กับกลุ่มร้านค้า ยี่ปั๊ว หรือ การทำรายงานแสดงพิกัดการขาย พร้อมยอดขายของรถแต่ละคันบนแผนที่
  ระบบรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าแบบออนไลน์ เป็นต้น
 5. สามารถเขียนเชื่อมต่อกับระบบบัญชี หรือระบบภายนอกอื่นๆได้ (Optional)
 6. ระบบอื่นๆ ที่ทางบริษัท ฯ ให้ความสนใจเพื่อนำมาต่อยอดในอนาคต เช่น การติดตั้งระบบ IoT เพื่อวัดประสิทธิภาพรถ , การนำข้อมูล Bigdata มาประมวลผลและวิเคราะห์ในรูปแบบ Data Visualization และเป็น AI ช่วยแนะนำแนวทางประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ เป็นต้น
 7. บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด เป็นบริษัทซอฟท์แวร์เฮ้าส์ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เป็นเลิศ และพร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากโครงสร้างของโปรแกรมรองรับการทำงานหลายภาษา หลายหน่วยเงิน และเนื่องจาก Core business คือการพัฒนาและให้บริการทางด้านซอฟท์แวร์ บริษัทไม่มีนโยบายในการขายข้อมูล หรือนำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือเป็นคู่แข่งในธุรกิจของลูกค้าดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้า พิกัดที่ตั้งร้าน เบอร์โทร หรืออื่นๆ จะไม่มีการนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราเชื่อว่า หากลูกค้าเลือกใช้บริการจากบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด จะได้รับประโยชน์ไม่เพียงแค่การใช้ระบบหน่วยรถขายเท่านั้น แต่จะยังได้รับประโยชน์อื่น ๆ ด้วย เช่น คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาด้านระบบใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป