โครงสร้างโปรแกรม

Concept ในการพัฒนาระบบ

 1. ระบบหลังบ้าน ทำงานบน Cloud เพื่อให้ Admin ทำงานออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 2. สามารถสร้างฐานข้อมูล Master data ต่างๆ ไว้ แล้ว sync ข้อมูลไปยังหน่วยรถแต่ละคัน
  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 3. หน่วยรถไม่สามารถเพิ่มฐานข้อมูลเองได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล
 4. หน่วยรถทำงานได้ทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์
 5. การโอนสินค้า สามารถรับโอนออนไลน์ได้ เพื่อความถูกต้อง
 6. สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแยกตามเมนูที่สำคัญ
 7. ผู้บริหารดูรายงานที่สำคัญ ผ่าน LINE ได้ตลอดเวลา

VPOSZ Mobile Sales มีระบบต่างๆ ดังนี้

 1. ระบบฐานข้อมูล (Master Data)
 2. ระบบขาย (Sales Order System)
 3. ระบบราคาและโปรโมชั่น (Sales Promotion)
 4. ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 5. ระบบรายงาน Dashboard on LINE (LINE Dashboard)
 6. ระบบรายงาน (Reporting System)
 7. ระบบกำหนดสิทธิ์ (Security System)

ฟังก์ชั่นที่สำคัญ แยกตามผู้ใช้งานระบบ

ฟังก์ชั่นสำหรับ หน่วยรถขาย (ทำงานผ่าน Android OS บน Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ)

 1. รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ต หรือ บาร์โค้ต เพื่อค้นหา ร้านค้า , สินค้า ได้ง่ายขึ้น
 3. ระบบแสดงร้านค้าตามลำดับก่อนหลังที่ควรจะขายในแต่ละสายให้อัตโนมัติ
 4. มี Function เก็บพิกัดร้านค้าใหม่อัตโนมัติ
 5. มี Function นำทาง ไปหาร้านค้าได้ กรณีหาร้านไม่เจอ
 6. สามารถโทรศัพท์ติดต่อร้านค้าจากแอพได้
 7. แสดงรูปภาพสินค้าที่หน้าจอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
 8. สามารถเช็คประวัติการขายย้อนหลัง ของร้านค้าได้
 9. มีระบบบันทึกพิกัดอัตโนมัติ ตอนขายและตอนเช็คอิน ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
 10. รองรับการขายสินค้าที่ราคาแตกต่างกันในแต่ละลูกค้าได้
 11. รองรับการขายแบบ ชุดสินค้า (Combo Set)
 12. มีระบบโปรโมชั่นดึง ส่วนลดราคา หรือ ของแถม ให้อัตโนมัติ
 13. สามารถถ่ายรูปร้านค้า การจัดเรียงสินค้า ในการพบร้านค้าได้ (ไม่สามารถโหลดรูปเก่ามาได้)
 14. กรณีขายไม่ได้ สามารถบันทึกเช็คอินแทน เพื่อยืนยันการเยี่ยมร้านค้าได้
 15. สามารถถ่ายภาพการเช็คอินได้ไม่จำกัด รวมถึงบันทึกข้อมูลหลังเข้าพบร้านค้าได้
 16. สามารถขายทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตได้
 17. รองรับทั้ง ขายสด และขายเครดิต
 18. มี Function บันทึกรวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
 19. ทำงานง่าย สามารถกดรับโอนสินค้าแบบออนไลน์ได้ทันที
 20. รองรับการเบิกสินค้า ในกรณี จ่ายสินค้า แบบไม่ได้รับเงิน
 21. รองรับการเช็คสต็อกสินค้าในรถได้ตลอดเวลา
 22. สามารถอัพเดทลูกค้าใหม่ โปรโมชั่นใหม่ โดย Sync ข้อมูล จากระบบหลังบ้านได้ตลอดเวลา

ฟังก์ชั่นสำหรับ คลังสินค้า (ทำงานบนคอมพิวเตอร์ ผ่าน Chrome)

 1. รองรับการโอนสินค้าขึ้นรถ , การรับคืนสินค้าจากหน่วยรถ , การเบิกสินค้า
 2. รองรับการขายปลีกหน้าโรงงาน (เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ตและเครื่องพิมพ์สลิป)
 3. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ต หรือ บาร์โค้ต เพื่อค้นหา สินค้า ได้ง่ายขึ้น
 4. รองรับการพิมพ์ใบเสร็จ
 5. รองรับการขายสินค้า แบบชุดสินค้า
 6. รองรับการทำสต็อกสินค้า การเบิก , การรับสินค้าสำเร็จ

ฟังก์ชั่นสำหรับ ระบบหลังบ้าน (ทำงานบนคอมพิวเตอร์ ผ่าน Chrome)

 1. รองรับการสร้างฐานข้อมูล Master Data ทั้งหมด เช่น ร้านค้า , ผู้ติดต่อ , เบอร์โทร , พิกัดร้าน , เส้นทาง , สินค้า , ชุดสินค้า , โปรโมชั่น
 2. สามารถกำหนดชุดราคาแยกตามประเภทร้านค้าได้
 3. สามารถกำหนดอัตราแปลงหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ได้
 4. สามารถเรียงลำดับร้านค้าที่จะเปิดบิล แยกตามแต่ละเส้นทางได้
 5. สามารถกำหนด user ของแต่ละคันได้ และกำหนดสิทธิ์แยกตามเมนู
 6. สร้างฐานข้อมูล ข้อความใช้บ่อย ในตอนเช็คอินได้

รายงาน Dashboard สำหรับผู้บริหาร (ดูผ่าน LINE Application)

 1. รายงาน Dashboard ผ่านมือถือ ดูได้ตลอดเวลา อัพเดท Real Time
 2. รายงานสรุปยอดขายของรถแต่ละคันในแต่ละวัน (สรุป ณ สิ้นวัน)
 3. รายงาน Dashboard แสดงยอดขายรวมของรถทุกคัน เปรียบเทียบรายวัน รายเดือน
 4. รายงานแสดงจำนวนบิล และยอดขายเฉลี่ยต่อบิล เปรียบเทียบรายวัน รายเดือน
 5. รายงานยอดขายรวมของรถทุกคัน แสดงรายเดือน และรายปี
 6. รายงานจำนวนบิลรวมของรถทุกคัน แสดงรายเดือน และรายปี รายงานสินค้า , กลุ่มสินค้าขายดีประจำเดือน

รายงานสำคัญในระบบหลังบ้าน (ทำงานบนคอมพิวเตอร์ ผ่าน Chrome)

 1. รายงาน Dashboard แสดงยอดขายประจำวันทุกคัน
 2. รายงานตรวจสอบยอดขายประจำวันของรถแต่ละคัน
 3. รายงานตรวจสอบการทำงานของเซลล์ ว่า เข้าครบทุกร้านตามแผนหรือไม่
 4. รายงานเช็คว่า เซลล์เปิดบิลขาย ห่างจากพิกัดร้านค้าในระบบ กี่เมตร
 5. รายงานแสดงยอดขายแสดงตามพิกัดร้านค้า บนแผนที่ (Map)
 6. รายงานแสดงยอดขายสูงสุดของรถแต่ละคัน (Top Sale Van)
 7. รายงานกำไรขั้นต้นแยกตามรถแต่ละคัน
 8. รายงานสินค้าขายดี (Top Sales Product)
 9. รายงานโปรโมชั่นขายดี (Top Sales Promotion)
 10. รายงานลูกค้าที่ซื้อมากสุด (Top Spender)
 11. รายงานสรุปยอดขายส่งแผนกบัญชี (แยกขายสด ขายเครดิต)

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานหลักด้านการขาย มีดังนี้

 1. ฝ่ายธุรการขาย เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ , กำหนดโปรโมชั่นต่างๆ , จัดแผนการวิ่ง
 2. ฝ่ายคลังสินค้าบันทึกใบโอนสินค้า จากคลังสินค้าหลัก ไปยังหน่วยรถขาย
 3. ฝ่ายขายหน่วยรถ ค้นใบโอนสินค้ามาบันทึกเป็นใบรับโอน เพื่อรับสินค้าขึ้นรถ
 4. ฝ่ายขายหน่วยรถ บันทึกขายสินค้าและส่งสินค้า ระบบออนไลน์ข้อมูลไปยังส่วนกลางทันที
 5. ทุกสิ้นวัน ฝ่ายขายหน่วยรถปิดรอบการขาย ระบบส่งสรุปรายงานการขายไปให้ผู้บริหารผ่าน LINE
 6. เมื่อเสร็จรอบการขาย ฝ่ายหน่วยรถขาย บันทึกโอนคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าหลัก
 7. ฝ่ายคลังสินค้า บันทึกรับโอนคืนสินค้า
 8. ฝ่ายคลังสินค้า ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
 9. ฝ่ายขายหน่วยรถ ส่งมอบเงินสดให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดเงิน
 10. คลังสินค้าสามารถส่งสินค้าไป drop ไว้ที่จุดกระจายสินค้า หน่วยรถขายสามารถเข้าไปรับสินค้าแบบออนไลน์ได้

ตัวอย่างหน้าจอ

หน้าจอ Login

หน้าจอการเลือกสินค้า

หน้าจอแสดงกรณีโปรโมชั่น

หน้าจอการจ่ายเงิน

หน้าจอค้นประวัติลูกค้า

หน้าจอ เช็คอิน

ตัวอย่างรายงาน Dashboard ผ่าน LINE

รายงานการแสดงยอดขายแยกตามพิกัดร้านค้า แบบแผนที่และดาวเทียม

อุปกรณ์ที่แนะนำ

แท็บเลตซัมซุง
Tap 8 นิ้ว
4,800 บ.

โทรศัพท์ซัมซุง
A20s จอ 6.2 นิ้ว
4,500 บ.

ปริ๊นเตอร์ 3 นิ้ว
6,000 บ.