โปรแกรมสำหรับโรงงานน้ำแข็ง ธุรกิจส่งน้ำแข็ง โรงงานน้ำดื่ม ธุรกิจส่งน้ำดื่ม

โปรแกรมสำหรับโรงงานน้ำแข็ง ธุรกิจส่งน้ำแข็ง โรงงานน้ำดื่ม ธุรกิจส่งน้ำดื่ม

ถ้าคุณเป็นโรงงานน้ำแข็งที่ขายน้ำแข็งผ่านหน่วยรถขาย
คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหม ?
1. กระสอบน้ำแข็ง ,ถังน้ำแข็งหาย ตรวจสอบยาก
2. ยอดเงินไม่ตรงกับยอดขาย เงินขาด พนักงานทำงานผิดพลาด
3. เสียเวลาในการตรวจสอบบิลขาย ยอดเงินประจำวัน
4. อยากเก็บพิกัดร้านค้า อยากได้ระบบนำทาง
5. เซลล์ต่อรองค่าแรง ถ้าไม่ได้ก็ลาออก
6. เซลล์ไหม่ หาร้านลูกค้าไม่เจอ
7. เซลล์ใหม่ ขายสินค้าผิดราคา เพราะราคาแต่ละร้านไม่เท่ากัน
8. เซลล์ไม่ไปร้านค้าตามแผนที่กำหนด ลูกค้าหลุดให้คู่แข่ง
9. เซลล์ไม่ไปตามร้านที่กำหนด ขับรถย้อนไปมา เสียค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ
10. มีโปรโมชั่นใหม่ เซลล์ไม่ได้บอกลูกค้า ทำให้เสียโอกาสการขาย
11.สิ้นวันต้องรอเซลล์กลับเข้ามา ถึงเช็คยอดขายได้
12.อยากรู้ร้านค้าที่เซลล์ไม่ได้ไป
13 ต้องการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
14.อยากเก็บข้อมูลเป็นระบบ จะได้มีเวลาในชีวิตมากขึ้น
15. อยากดูรายงานผ่านไลน์ อยู่ที่ไหนก็เข้าดูยอดขายได้
ฟังก์ชั่นที่สำคัญ แยกตามผู้ใช้งานระบบ
หน่วยรถขาย
1. สามารถสแกนคิวอาร์โคัต หรือ บาร์โค้ต เพื่อคันหา ร้านค้า , สินค้า ได้ง่ายขึ้น
2. ระบบการจัดเรียงลำดับร้นค้าในแต่ละเส้นทาง
3. มี Function เก็บพิกัดร้านค้าใหม่ และ Function นำทาง ไปหาร้านค้าได้ กรณีหาร้านไม่เจอ
4. แสดงรูปภาพสินค้ที่หน้าจอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
5. สามารถเช็คประวัติการขายย้อนหลัง ของร้านค้าได้
6. มีระบบบันทึกพิกัดอัตโนมัติ ตอนขายและตอนเช็คอิน ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
7. รองรับการกำหนตราคาขายสินค้ที่ต่างกัน ในแต่ละลูกค้าได้
8. ระบบแสดงเลขที่ถังน้ำแข็งที่ให้ยืมในแต่ละร้านค้าได้
9. ถ่ายรูปถังน้ำแข็งกลับมาเพื่อตรวจสอบได้ (ไม่สามารถโหลดรูปเก่ามาได้)
10.สามารถขายทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตได้
11.ส่งยอดขายมายังส่วนกลางทันที แบบ Real Time
คลังสินค้า 
1. รองรับการเบิกและรับคืนจากหน่วยรถแบบออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ลดการผิดพลาด
2. รองรับการขายปลีกหน้าโรงงาน (เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ตและเครื่องพิมพ์สลิป)
3. สามารแกนคิวอาร์โคต หรือ บาร์โค้ต พื่อคันหา สินค้า ได้ง่ายขึ้น
ระบบหลังบ้าน 
1. อัพเดทรายงานการขายแบบ Real Time
2. รองรับการสร้างฐานข้อมูล Master Data ทั้งหมด เช่น ร้านค้า , ผู้ติดต่อ , เบอร์โทร พิกัดร้าน , เส้นทาง, สินค้า ชุดสินค้า , โปรโมชั่น
3. สามารถกำหนตราคาแยกตามประเภทร้านค้า และจัดเรียงลำดับในการขายแต่ละเส้นทางได้
4. รายงานแสดงพิกัดร้านค้าในแผนที่ พร้อมยอดขายในแต่ละเดือน
รายงาน Dashboard สำหรับผู้บริหาร
1. รายงาน Dashboard ผ่านมือถือ ดูได้ตลอดเวลา อัพเดท Real Time
2. รายงานสรุปยอดขายของรถแต่ละคันในแต่ละวัน (สรุป ณ สิ้นวัน)
3. รายงาน Dashboard แสดงยอดขายรวมของรถทุกคัน เปรียบเทียบรายวัน รายเดือน
4. รายงานแสดงจำนวนบิล และยอดขายเฉลี่ยต่อบิล เปรียบเทียบรายวัน รายเดือน
5. รายงานยอดขายรวมของรถทุกคัน แสดงรายเดือน และรายปี
6. รายงานจำนวนบิลรวมของรถทุกคัน แสดงรายเดือน และรายปี
7. รายงานสินค้า , กลุ่มสินค้าขายดีประจำเดือน
ประโยชน์ที่ได้จากระบบ
1. รับรู้ยอดขาย ยอดสต็อกของรถแต่ละคันทันที Real time ไม่ต้องรอสิ้นวัน
2. ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
3. ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. ช่วยเพิ่มยอดขาย สามารถ Upsell และ Crossell ได้สะดวก เพราะมีข้อมูลรองรับ
5. ตรวจสอบการทำงานได้ดีขึ้น
6. ช่วยเก็บข้อมูลเป็น Digital , ถ้าเซลล์เก่าลาออก เซลล์ใหม่ทำงานต่อได้ทันที
7. สะดวก ผู้บริหารดูรายงานผ่าน LINE ได้ตลอดเวลา
8. สามารถต่อยอด ตาม Digital Trend ในอนาคตได้ เช่น ระบบ AI , Chatbot , Shopping ผ่าน Line , CRM เป็นต้น