ไอศกรีมครีโม (Cremo Ice Cream) ไอศกรีมไทยชั้นนำของประเทศ เลือกใช้ระบบบริหารงานขายและจัดส่งด้วยโปรแกรม VPOSZ Mobile Sale

ไอศกรีมครีโม (Cremo Ice Cream) ไอศกรีมไทยชั้นนำของประเทศ เลือกใช้ระบบบริหารงานขายและจัดส่งด้วยโปรแกรม VPOSZ Mobile Sale โดยได้มีการอบรมการใช้งานที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท จอมธนา จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา