ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานหลักด้านการขาย มีดังนี้

  1. ฝ่ายธุรการขาย เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ , กำหนดโปรโมชั่นต่างๆ , จัดแผนการวิ่ง
  2. ฝ่ายคลังสินค้าบันทึกใบโอนสินค้า จากคลังสินค้าหลัก ไปยังหน่วยรถขาย
  3. ฝ่ายขายหน่วยรถ ค้นใบโอนสินค้ามาบันทึกเป็นใบรับโอน เพื่อรับสินค้าขึ้นรถ
  4. ฝ่ายขายหน่วยรถ บันทึกขายสินค้าและส่งสินค้า ระบบออนไลน์ข้อมูลไปยังส่วนกลางทันที
  5. ทุกสิ้นวัน ฝ่ายขายหน่วยรถปิดรอบการขาย ระบบส่งสรุปรายงานการขายไปให้ผู้บริหารผ่าน LINE
  6. เมื่อเสร็จรอบการขาย ฝ่ายหน่วยรถขาย บันทึกโอนคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าหลัก
  7. ฝ่ายคลังสินค้า บันทึกรับโอนคืนสินค้า
  8. ฝ่ายคลังสินค้า ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
  9. ฝ่ายขายหน่วยรถ ส่งมอบเงินสดให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดเงิน
  10. คลังสินค้าสามารถส่งสินค้าไป drop ไว้ที่จุดกระจายสินค้า หน่วยรถขายสามารถเข้าไปรับสินค้าแบบออนไลน์ได้

ตัวอย่างหน้าจอ

หน้าจอ Login

หน้าจอการเลือกสินค้า

หน้าจอแสดงกรณีโปรโมชั่น

หน้าจอการจ่ายเงิน

หน้าจอค้นประวัติลูกค้า

หน้าจอ เช็คอิน

ตัวอย่างรายงาน Dashboard ผ่าน LINE

รายงานการแสดงยอดขายแยกตามพิกัดร้านค้า แบบแผนที่และดาวเทียม

อุปกรณ์ที่แนะนำ

แท็บเลตซัมซุง
Tap 8 นิ้ว
4,800 บ.

โทรศัพท์ซัมซุง
A20s จอ 6.2 นิ้ว
4,500 บ.

ปริ๊นเตอร์ 3 นิ้ว
6,000 บ.