พรพิมลน้ำแข็งหลอด และปั้นวาริน อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Salesที่ ห้องอบรมบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด

พรพิมลน้ำแข็งหลอด และปั้นวาริน อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Salesที่ ห้องอบรมบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ »

อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ที่ บจก.โทเทิ้ล ดริ๊งค์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำดื่มตรา ไอโอรา จ.สมุทรปราการ

อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ที่ บจก.โทเทิ้ล ดริ๊งค์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด จ.สมุทรปราการ ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำดื่มตรา ไอโอรา เมื่อวันที่ 16-17 กค. 63

อ่านต่อ »
โปรแกรมระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจน้ำแข็ง

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจน้ำแข็ง VPOSZ MOBILE SALES ให้กับโรงน้ำแข็งหลอดบุญวรรณ จ.สุพรรณบุรี

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจน้ำแข็ง VPOSZ MOBILE SALES ให้กับโรงน้ำแข็งหลอดบุญวรรณ ในวันที่ 21 กค 63 ที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

อ่านต่อ »