digital disruption, digital transformation โปรแกรมโรงน้ำแข็ง โปรแกรมโรงน้ำดื่ม

หลังวิกฤตโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยน ถ้าคุณไม่เปลี่ยน INPUT แล้ว OUTPUT จะเปลี่ยนได้อย่างไร

ระบบหน่วยรถ และคลังสินค้า สำหรับโรงงานน้ำแข็งช่วยให้ธุรกิจโรงน้ำแข็งของคุณก้าวเข้าสูู่โรงน้ำแข็งยุคใหม่ เราได้มีโอกาสติดตั้งระบบให้กับโรงน้ำแข็งทั่วประเทศ จึงได้สรุปปัญหาที่เราได้เข้าไปช่วยแก้ไข ดังต่

อ่านต่อ »