อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ที่ บจก.โทเทิ้ล ดริ๊งค์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำดื่มตรา ไอโอรา จ.สมุทรปราการ

อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ที่ บจก.โทเทิ้ล ดริ๊งค์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด จ.สมุทรปราการ ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำดื่มตรา ไอโอรา เมื่อวันที่ 16-17 กค. 63