พรพิมลน้ำแข็งหลอด และปั้นวาริน อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Salesที่ ห้องอบรมบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด

พรพิมลน้ำแข็งหลอด และปั้นวาริน อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Salesที่ ห้องอบรมบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563