บริษัท ไทยแคม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น ทั้งในและต่างประเทศ เลือกใช้โปรแกรมจัดการงานขาย VPOSZ Mobile Sales

บริษัท ไทยแคม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น ทั้งในและต่างประเทศ เลือกใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารงานขาย VPOSZ Mobile Sales โดยได้มีการอบรมการใช้งานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรม บริษัท ไทยแคม จำกัด จ.สระแก้ว